ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Τεχνογένεσις» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Το Πρόγραμμα «Τεχνογένεσις» αναφέρεται στη στρατηγική ανάπτυξης μιας «Περιφερειακής Οικονομίας Βασισμένης στη Γνώση και την Καινοτομία» μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί, στο να συντελέσει στην άρση των αδυναμιών του συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο να επιταχύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία της περιοχής καθώς και στο να μεγεθύνει τα …

«Τεχνογένεσις» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Διαβάστε Περισσότερα »