ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

logo-eeabe-480-320Το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας Ερευνας και Ανάπτυξης Βορείου Εβρου Α.Ε. αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής και ανθρώπινων πόρων, πολιτισμού, τουρισμού, περιβάλλοντος και νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Πλαισιωμένο με το απαραίτητο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και καλύπτοντας μεγάλο εύρος ειδικοτήτων αλλά και αξιοποιώντας τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα συνεργασιών, σκοπό έχει την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης, σε άλλους κοινωνικούς φορείς καθώς επίσης και σε Ν.Π.Ι.Δ. και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.


 

:: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Λαγγουρίδης Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ορεστιάδας
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 • Καραμπασάκης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Διδυμοτείχου
  Αντιπρόεδρος
 • Λυμπερίδου Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ορεστιάδας
  Γραμματέας
 • Πετρίδου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Διδυμοτείχου
  Εντεταλμένος Σύμβουλος
 • Γκακίδης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ορεστιάδας
  Μέλος
 • Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Διδυμοτείχου
  Μέλος
 • Καργιωτίδης Νικόλαος, Eκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορεστιάδας
  Μέλος

:: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Πετρέσης Γεώργιος, Γεωπόνος – Συντονιστής
  Υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της διατήρησης θετικού κλίματος στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, του συνεχούς και έγκαιρου προγραμματισμού των διαφόρων δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της αποτελεσματικής και αποδοτικής διεκπεραίωσης των διοικητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

:: ΣΤΕΛΕΧΗ

 • Κεσκίνης Αναστάσιος
  Π. Μηχανικός CLLD/ LEADER 2014-2020
 • Μίχος Κωνσταντίνος
  Οικονομολόγος CLLD/ LEADER 2014-2020.
 • Ζελίδου Aννα
  Β. Λογιστή

Scroll to Top