Ο κύριος λόγος σύστασης της Εταιρείας ήταν να δημιουργηθεί ο φορέας εκείνος που θα συνέβαλλε ουσιαστικά στην προστασία, αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και γενικότερα στην ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι:

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δυνατότητα πρόσθετης Υπερδέσμευσης νέας πρόσκλησης στο υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του Τ.Π. CLLD/LEADER για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ …

Πληρωμή μιας νέας παρτίδας πληρωμής ( 209.650,44 €) στο LEADER ΠΑΑ Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης …

Παραλήφθηκε την Παρασκευή 14-10-22 στα Γραφεία της  Εταιρείας  Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου  στην Ορεστιάδα , το Ι.Χ αυτοκίνητο Peugeot 208. Η …

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.   *   Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα  Tel:  25520 …

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή γενικών υπηρεσιών για υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για το έργο QUALFARM

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή γενικών υπηρεσιών για υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για το έργο QUALFARM

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥΕνημερώνει για την έκδοση της νέας (αριθμ. 30760/13-05-2022) εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική με την διαδικασία πληρωμής …

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, …

Δυνατότητα πρόσθετης Υπερδέσμευσης νέας πρόσκλησης στο υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του Τ.Π. CLLD/LEADER για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ …

Πληρωμή μιας νέας παρτίδας πληρωμής ( 209.650,44 €) στο LEADER ΠΑΑ Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης …

Παραλήφθηκε την Παρασκευή 14-10-22 στα Γραφεία της  Εταιρείας  Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου  στην Ορεστιάδα , το Ι.Χ αυτοκίνητο Peugeot 208. Η …

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.   *   Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα  Tel:  25520 …

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ορεστιάδα 3/9/2021 Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 03-09-2021 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) …

Ισολογισμός 2020