eeabe.gr

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 19.2 (151/03-07-2023) CLLD/ LEADER

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.– Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΕΑΒΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης εντάσσεται ο Δήμος Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου εκτός εξαιρούμενης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης της Ορεστιάδας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 800.000,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 05-07-2023
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 27-09-2023

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.– Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΕΑΒΕ, εντός δέκα εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.30, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.


Ακολουθούν οι οδηγίες, τα έντυπα, τα υποδείγματα και τα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης

Δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να είναι:
α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ,
β. το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι.
γ. εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά τις παρακάτω δράσεις/υπο-δράσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Αναλυτικότερα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 100% 20.000€ Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι έως 20.000€ / Επιλέξιμες είναι πράξεις: επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ εκτός του γεωργικού και δασικού τομέα.
19.2.2   Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 50% 50.000€ Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις / ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Στους τομείς, ενδεικτικά: (επεξεργασία καπνού, ζυθοποιία, προϊόντα κυψέλης, αιθέρια έλαια κλπ)

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% 130.000€ Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις / ΜΟΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: για εκσυγχρονισμό/επέκταση/ μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μετά εκσυγχρονισμού
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων  της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 65% 240.000€ Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις / ΜΟΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: για εκσυγχρονισμό/επέκταση/ μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μετά εκσυγχρονισμού
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% 230.000€ Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις / ΜΟΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: για εκσυγχρονισμό/επέκταση/ μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μετά εκσυγχρονισμού
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. ΚΑΝ. 1305/2013, άρθρο 17 50%

ΚΑΝ. 1305/2013, άρθρο 19 65%

130.000€

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις /

Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017. Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα δύο άρθρα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ:

Α) άρθρο 17 ΚΑΝ. 1305/2013, στον τομέα της οικοτεχνικής μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, από αγρότες & μέλη των οικογενειών τους, εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ και στο Κ.Η.Μ.Ο. ή πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στα ανωτέρω μητρώα και,

Β) άρθρο 19 ΚΑΝ. 1305/2013 στον τομέα των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων που διαθέτουν:

1. καλλιεργήσιμη έκταση                                  2. φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και                    3. χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση

ΣΥΝΟΛΟ   800.000€  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ:

Α) άρθρο 17 ΚΑΝ. 1305/2013, στον τομέα της οικοτεχνικής μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, από αγρότες & μέλη των οικογενειών τους, εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ και στο Κ.Η.Μ.Ο. ή πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στα ανωτέρω μητρώα και,

Β) άρθρο 19 ΚΑΝ. 1305/2013 στον τομέα των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων που διαθέτουν:
1. καλλιεργήσιμη έκταση 2. φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και 3. χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση

ΣΥΝΟΛΟ 800.000€

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες.

Γ. Ειδικότερα σύμφωνα με το καθεστώτος de minimis του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ ή στις 100.000€ για την περίπτωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων την τριετία (τρέχον έτος και δύο προηγούμενα) συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Δ. Οι πράξεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.eeabe.gr) ή του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) ή του (www.espa.gr).

Ε. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr), συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΕΕΑΒΕ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_2023

 

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ