Οδηγίες για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα

Στον παραπάνω σύνδεσμο επισυνάπτονται οδηγίες για την συμπλήρωση και αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων της ΕΕΑΒΕ.