eeabe.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_2024_2

Η Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., (Ε.Ε.Α.Β.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ)

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης μέχρι την 31/12/2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής , μέχρι τη λήξη του έργου, με αντικείμενο την υλοποίηση του «Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020, για την περιοχή εφαρμογής του στην Περιοχή του Βορείου Έβρου».

 

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν

  • έναν/μια (1) Πτυχιούχο Σχολής Νομικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΕΕΑΒΕ ΑΑΕ ΟΤΑ (Σωτηρίου Τσερκέζη 20 Ορεστιάδα 37, ΤΚ 68200), μέχρι την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Ο εκάστοτε φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην γραμματεία της εταιρείας έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Οι φάκελοι που δεν θα έχουν πρωτοκολληθεί στην γραμματεία της εταιρείας έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι ο Γενικός Διευθυντής / Συντονιστής ΟΤΔ LEADER κος Πετρέσης Γεώργιος, στο τηλέφωνο +302552027900/email : eeabe18@gmail.com .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματα αυτής από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΜΕ_2_2024  

 

 

Ορεστιάδα  10/04/2024

Για την Εταιρία Έρευνας και
Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

O Πρόεδρος του Δ.Σ & της ΕΔΠ CLLD LEADER

 

  Περιστεράκης Ιωάννης