eeabe.gr

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER_EEABE

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER ΕΕΑΒΕ

 

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Εταιρίας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ, κοινοποιείται ο Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων.

Ο οριστικός καθορισμός των εγκεκριμένων Αιτήσεων Στήριξης θα πραγματοποιηθεί:
α) μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και
β) λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους ανά υποδράση, μετά από απάντηση σε αίτημά μας, των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την μεταφορά υφιστάμενων πόρων μεταξύ υποδράσεων και την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του τοπικού προγράμματος (υπερδέσμευση) για την χρηματοδότηση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που αξιολογήθηκαν ως «Παραδεκτές».

Επισημαίνεται ότι το Φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας και το Φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr)  καθώς και ο προτεινόμενος εγκεκριμένος προϋπολογισμός στα Τεχνικά Δελτία των Δικαιούχων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς τους, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχουν υποβάλλει στο Τοπικό μας Πρόγραμμα.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

  1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.eeabe.gr) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης.
  2. Αποστολή με email του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα emails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης. Οι αποδέκτες των emails πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του του εν λόγω email, με απαντητικό email δηλώνοντας και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας).
  3. Σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής και, επιπρόσθετα, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο email, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των emails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ.

Κατά του ανωτέρω αναλυτικού Φύλλου Διοικητικού Ελέγχου Αξιολόγησης της Αίτησης Στήριξης, υπάρχει δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), από την Δευτέρα 15/04/2024, ώρα 14:00 μ.μ. και εντός επτά εργάσιμων ημερών, ήτοι έως την Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 14:00 μ.μ., το αργότερο.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που την ενδικοφανή προσφυγή την συνοδεύουν μοναδικά αρχεία πάνω από 10ΜΒ τα οποία δεν είναι δυνατό να υποβληθούν ηλεκτρονικά, αυτά θα ληφθούν υπόψη μόνο αν κατατεθούν μαζί με τον φυσικό φάκελο .

Ο αιτών έχει την υποχρέωση, το αργότερο, την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής της έντασης να αποστείλει ταχυδρομικά τον φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αν υφίστανται, στην ΟΤΔ – Εταιρίας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: Σωτηρίου Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα. Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτηση του στο ΠΣΚΕ.

 

Για την Εταιρία Έρευνας και
Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

O Πρόεδρος του Δ.Σ & της ΕΔΠ CLLD LEADER

 

  Περιστεράκης Ιωάννης