ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ

oreinon-ongonΤο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ” με Δημόσια Δαπάνη, σε A’ φάση 3.000.000 € θα υλοποιηθεί τα έτη 2003-2006 και αποτελεί μέρος του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ.. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στους Δήμους Ορφέα, Σουφλίου & Τυχερού με κύριες κατευθύνσεις τον αγροτουρισμό, τις βιοτεχνικές και μεταποιητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο Νότιο Εβρο και συγκεκριμένα στους Δήμους Ορφέως (Δ.Δ. Κυριακής, Μαυροκλησίου & Μικρού Δερείου), το Δήμο Σουφλίου (Δ.Δ. Δαδιάς) και το Δήμο Τυχερού (Δ.Δ. Λευκίμης) με συνολικό πληθυσμό 3.870 κατοίκων. Η επιχορήγηση για τα ιδιωτικά έργα κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του έργου από 50 έως 75 % επί του συνολικού κόστος της επένδυσης που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 440.000 €. Δικαίωμα συμμετοχης στο πρόγραμμα έχουν κατά περίπτωση:

  • Φυσικά Πρόσωπα
  • Εταιρείες κάθε μορφής
  • Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε μορφής
  • Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου Βαθμού & Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α
  • Φυσικά Πρόσωπα κατά κύρια ή μερική απασχόληση γεωργοί
  • Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Mέχρι σήμερα στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 17 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000,00 € αποτελώντας το 25% του έργου σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ..