Αιτήματα πληρωμών Δημοσίων έργων και έργων Δημοσίου Χαρακτήρα (αιτήματα προκαταβολής και πληρωμής στο Υπομέτρο 19.2 Πράξεις Δημόσιου Χαρακτήρα)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε (και να κατεβάσετε) την 2η έκδοση της Εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σχετικά έντυπα αναφορικά με τα αιτήματα προκαταβολής και πληρωμής στο Υπομέτρο 19.2 για Πράξεις Δημόσιου Χαρακτήρα:

Δημόσιες Συμβάσεις