eeabe.gr

Διευκρινιστική ανακοίνωση για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Καν. 651/2014, και ειδικά για τα μουσικά και λογοτεχνικά έργα τα οποία θα προταθούν από τους υποψήφιους δικαιούχους στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται -εναλλακτικά- να καθοριστεί στο 70% των επιλέξιμων δαπανών εφόσον δεν διεξαχθεί χρηματοοικονομική ανάλυση.