ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διάθεση επιπλέον πόρων στην ΕΕΑΒΕ και ένταξη όλων των έργων που αξιολογήθηκαν θετικά

Ορεστιάδα 11/9/2020

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του Προγράμματος CLLD / LEADER Βορείου Έβρου.

Η Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης CLLD/ LEADER για τα ιδιωτικά έργα. Για την ικανοποίηση του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος στη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Μ.Θ. , διέθεσε επιπλέον ποσό 778.100 χιλ. ευρώ ώστε να ενταχθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν θετικά. Με τους πρόσθετους αυτούς πόρους, προωθούνται για ένταξη και οι 19 προτάσεις (αρχικά ήταν 8), συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,7 εκ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 40% του αρχικά εγκεκριμένου.

Επενδύσεις που ενισχύουν κυρίως τον δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής, θα χρηματοδοτηθούν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την πρώτη πρόσκληση για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα είχε εγκριθεί σημαντική υπερδεύσμευση για την ένταξη του συνόλου 30 έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,95 εκ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 138% του αρχικά εγκεκριμένου. Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, το πρόγραμμα LEADER/CLLD Βορείου Έβρου, θα χρηματοδοτήσει συνολικά 49 επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και θα διαθέσει πόρους που ανέρχονται σε περίπου 5,7 εκ. ευρώ ενώ η αρχική έγκριση ήταν 3,1 εκ. ευρώ.

Η απόφαση του Υπουργείου για τη διάθεση επιπλέον πόρων στην περιοχή του Β. Έβρου, αποδεικνύει την άριστη συνεργασία με την ΕΕΑΒΕ, δείχνοντας για ακόμα μια φορά εμπιστοσύνη στον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων από την εταιρεία μας. Επόμενος στόχος μας είναι η στενή συνεργασία με τους δικαιούχους, η σωστή καθοδήγηση και εμψύχωσή τους ώστε να υλοποιηθούν όλα τα έργα και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από επενδύσεις στην περιοχή του  Βορείου Έβρου.

Οι αιτήσεις προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αμέσως μετά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΕΕΑΒΕ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΕΔΠ