Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Η Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης της (Δήμοι Διδυμοτείχου & Ορεστιάδας), για το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος CLLDLEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της φόρμα καταγραφής προτάσεων (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER).

Τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και οι φορείς της περιοχής παρέμβασης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, συμπληρώνοντας τη φόρμα καταγραφής προτάσεων. Για κάθε μια πρόταση θα πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετική φόρμα.

Οι προτεινόμενες προτάσεις θα χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος CLLDLEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ. Ενδεικτικά οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος το οποίο βασίζεται στην χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  είναι οι παρακάτω:

 

Δράσεις Τοπικού Προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ

 1. Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:

 • Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημοσίων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών ή και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων.
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.
 • Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.
 • Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
 • Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, φορείς τους και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

 1. Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις:Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας και να έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:

 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό.
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό.
 • Ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας, καφενεία)
 • Ίδρυση/επέκταση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Ιδρύσεις βιοτεχνικών μονάδων εκτός του γεωργικού τομέα.
 • Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών.
 • Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης.
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με ειδικές μορφές τουρισμού κ.α.

Δικαιούχοι: φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επισήμανση η υποβολή της φόρμας καταγραφής (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER) δεν αποτελεί υποβολή  αίτησης συμμετοχής ή φάκελο υποψηφιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει την Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε. για ένταξη της πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ε.Ε.Α.Β.Ε.  Α.Ε. Δ/νση: Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 25520-27900.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ PDF

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ DOC


 

Υποβολή της φόρμας καταγραφής

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER)

[si-contact-form form=’4′]

 


 

Εναλλακτικά μπορείτε να μας αποστείλετε τη φόρμα σκαναρισμένη με email ή κατεβάστε το σχετικό αρχείο word ΑΠΟ ΕΔΩ, συμπληρώστε το και επισυνάψτε το στην παρακάτω φόρμα ή στείλτε το με e-mail στο eeabe@otenet.gr

 

[si-contact-form form=’5′]

Scroll to Top