ΝΕΑ

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε στενή συνεργασία με τo Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΣΣΑ). Στις 29 Ιουλίου 2015 το Συμβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, μετά από συνεδρίασή του, εισηγήθηκε ομόφωνα …

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 Διαβάστε Περισσότερα »