ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στις 23/10/2019 ημέρα Τέταρτη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Βορείου Έβρου (Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η εικόνα που αποτυπώθηκε σε μια περιοχή όπου δεν είχε τρέξει το LEADER στην προηγουμένη προγραμματική περίοδο, είναι άκρως ενθαρρυντική για την Τοπική κοινωνία.

Έπειτα από μακρόχρονη και κοπιαστική προσπάθεια, εμψύχωσης και προσέγγισης της Τοπικής Κοινωνίας του Βορείου Έβρου, Η Εταιρεία Έρευνάς & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου  (ΕΕΑΒΕ Α.Ε. ΟΤΑ), είναι στην ευχάριστη θέση για τα ακόλουθα αποτελέσματα!

21 προτάσεις επιχειρηματικότητας, 3.2  εκ . ευρώ αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, 5.7.εκ ευρώ Συνολικού Κόστους, 166% κάλυψη.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο , μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του ανωτέρω πίνακα.


Θα ακολουθήσει προσεκτική ανάλυση και αξιολόγηση των στόχων και δεικτών του Προγράμματος γεγονός που χρειάζεται χρόνο και θα δημοσιοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναφέρεται σε πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με δυνητικούς δικαιούχους κυρίως Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται και εξειδικεύονται ανά υποδράση στο Τοπικό πρόγραμμα.

Η ΕΕΑΒΕ Α.Ε., θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση νέων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ποιοτικών προτάσεων που έχουν εκφραστεί στην περιοχή μας. Θα ακολουθήσει η τεχνική διαδικασία της υποβολής των Φυσικών Φακέλων, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών μετά την οριστικοποίηση χρονικά κάθε αίτησης στήριξης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτηρίων επιλογής. Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι υπ αγώγιμες προτάσεις.  

Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eeabe.gr

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους.

Scroll to Top