«Τεχνογένεσις» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

technogenesis-gr400Το Πρόγραμμα «Τεχνογένεσις» αναφέρεται στη στρατηγική ανάπτυξης μιας «Περιφερειακής Οικονομίας Βασισμένης στη Γνώση και την Καινοτομία» μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί, στο να συντελέσει στην άρση των αδυναμιών του συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο να επιταχύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία της περιοχής καθώς και στο να μεγεθύνει τα αποτελέσματα καινοτόμων πρακτικών.

H Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Εβρου δραστηριοποιείται στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιώντας το έργο: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ” έχοντας ως βασικό στόχο την ανάδειξη, επεξεργασία και πιλοτική εφαρμογή όσο το δυνατόν περισσοτέρων καινοτόμων ιδεών στο Νομό Έβρου.

Το Τεχνογένεσις αντιμετωπίζει με πρωτοποριακό τρόπο την ενσωμάτωση του ατόμου στην παραγωγική διαδικασία, μετατοπίζοντας το ρόλο του εργαζομένου, ερευνητή, φοιτητή, μαθητή, γυναίκας, ατόμου με ειδικές ανάγκες, αλλοδαπού κ.λ.π., από απλό πάροχο γνώσεων ή καταναλωτή, σε καινοτόμο οικονομικό πολίτη, ισχυροποιώντας το δημιουργικό ρόλο των προικισμένων με ιδιαίτερες ικανότητες ατόμων και διευρύνοντας τη λειτουργία τους ως εταίρων.

Το Τεχνογένεσις υπόσχεται να διασφαλίσει την πλήρη και πραγματική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του ευρύτερου κοινού. Κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί μεταξύ αυτών ένα έξυπνο δίκτυο, μια ανοιχτή διαδικασία καινοτομίας με βάση το μοντέλο Τεχνογένεσις. Το δίκτυο αυτό συνιστά κυρίως μία προσπάθεια προσαρμοσμένη στο να εξυπηρετήσει τη δημιουργία νέων επενδύσεων (μέσω κοινοπραξιών, τεχνοβλαστών, νέων επιχειρήσεων) για την αξιοποίηση της γνώσης, του ταλέντου και της δημιουργικότητας μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων.

Το Πρόγραμμα Τεχνογένεσις συνιστά ενεργητική παρέμβαση, η οποία απομακρύνει ή εξομαλύνει τις αδυναμίες της διαδικασίας καινοτομίας της περιοχής μας και μπορεί να καταλήξει στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών και στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, μέσα από τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οι οργανισμοί υποστήριξης της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιοχής θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μοντέλο για να εντατικοποιήσουν τις δραστηριότητες τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας της Περιφέρειας. Αυτό το μοντέλο θα βοηθήσει επίσης τους ερευνητές, εφευρέτες και γενικότερα τα δημιουργικά και τα ταλαντούχα άτομα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτοδυναμία και θα λειτουργήσει ως καταλύτης και φορέας αλλαγών όσον αφορά τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στην περιοχή. Η μέχρι τώρα εξάρτηση της Περιφέρειας από την καινοτομία μεταλλάσσεται σε μία «συμμαχία» μεταξύ της μαζικής παραγωγής (πυρήνας) και της ευέλικτης, προσαρμόσιμης παραγωγής (περιφερειακός τομέας). Έτσι μια εταιρεία που ανήκει στον πυρήνα θα έχει τη δυνατότητα να «συνεργασθεί» με μια μικρή καινοτόμο επιχείρηση, μοιράζοντας έτσι τους κινδύνους αλλά και τα οφέλη από την αξιοποίηση αμοιβαία ευεργετικών ευκαιριών. Ο πυρήνας προσφέρει στρατηγικό όραμα, εμπειρία και ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά, ενώ ο περιφερειακός τομέας προσθέτει εξειδικευμένη γνώση, ενεργητικότητα, δημιουργικότητα και ευελιξία.

Τέλος, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Τεχνογένεσις, δίνεται η δυνατότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να περιορίσει την προς τα έξω αβεβαιότητα της παραδοσιακής βιομηχανίας και να τη μετατρέψει σε θετική εξωτερική επιρροή τόσο για τον περιφερειακό παραγωγικό τομέα όσο και για τη συνολική οικονομία της περιοχής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Διάρκεια Προγράμματος: 2003-2005
 • Προϋπολογισμός: 3.690.000 €
 • Χρηματοδότηση:
  Συμμετοχή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 2.800.000 €
  Εθνική Συμμετοχή: 690.000 €
  Ιδιωτική Συμμετοχή: 200.000 €
 • Φορέας Υλοποίησης:
  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ)
  Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Αγγελόπουλος
  Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ)
  Διευθυντής Αθανάσιος Πανδρευμένος
 • Σύστημα Διαχείρισης:
  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ)
  Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος
  Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ
  Προϊστάμενος Νίκος Μπομπόλιας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ
  Διευθυντής Τρύφων Εξάρχου
 • Ειδικός Σύμβουλος Υλοποίησης:
  Ελληνικό Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε.
  Κυριάκος Δουκάκης