ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΦΙΛ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. ιδρύθηκε στις 22/10/91. Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εκπροσώπους Φορέων, που μετέχουν στην σύσταση…
ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας Ερευνας και Ανάπτυξης Βορείου Εβρου Α.Ε. αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης,…
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλχεται στις απαιτήσεις υλοποίησης των…