ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση  Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ύστερα από την αριθμ. 11/31.08.2017 , Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)…
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Ορεστιάδα, 20-09-2013 Αρ. Πρωτ. 08…