ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. για το Τ.Π CLLD/LEADER 2014-2020

Υπεβλήθησαν οι πρώτες προτάσεις στο Τ.Π. #clldleader #leaderclld της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου …. Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για…
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 Πρόσκλησης CLLD/LEADER 2014-2020 (παράταση μέχρι 16/11/2018)

Η ΟΜΆΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΈΒΡΟΥ Α.Ε.– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη: Την με αρ. πρωτ. 02/23.03.2018 απόφαση της ΕΔΠ…
Ενημερωτικός Οδηγός (Μη Οριστικός) Εν αναμονή των Ιδιωτικών Επενδύσεων CLLD- LEADER 2014-2020

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών και εν όψει της επικείμενης προκήρυξης του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που αφορά τις ιδιωτικές…
ΈΡΓΑ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΦΟΡΈΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΕΑ)

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αλλάξει η διαδικασία για την εγγραφή του φορέα στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων…

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 25/23.04.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ…