Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Κ Α Λ Ε Ι Τους φορείς…
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. για το Τ.Π CLLD/LEADER 2014-2020

Υπεβλήθησαν οι πρώτες προτάσεις στο Τ.Π. #clldleader #leaderclld της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου …. Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για…
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 Πρόσκλησης CLLD/LEADER 2014-2020 (παράταση μέχρι 16/11/2018)

Η ΟΜΆΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΈΒΡΟΥ Α.Ε.– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη: Την με αρ. πρωτ. 02/23.03.2018 απόφαση της ΕΔΠ…